Europapolitik

  • Den Europæiske Union er nødvendig for at Europa kan tale med én stemme, og vi kan løse de fælles udfordringer vi står over for
  • Vi er klar til at give mere indflydelse til EU, hvor det giver mening – og mindre, hvor beslutningerne ligger bedst hos medlemsstaterne
  • Danmark skal være helt og fuldt medlem af EU. Vi synes, at tiden er kommet til at ophæve de fire forbehold, som vi har trukket rundt med i så mange år
  • Udenrigspolitikken skal koordineres meget bedre
  • Vi ønsker at styrke Europas økonomi, der er en forudsætning for at vi kan skabe det rige, demokratiske og grønne Europa, vi ønsker os.

Vi i Radikale Venstre mener, at det fælleseuropæiske samarbejde i den Europæiske Union har en meget vigtig fredsskabende betydning, hvilket også var målet for Europas fædre, der lagde begyndelsen til EU i 1950. Det er også indlysende, at grænseoverskridende udfordringer bedst løses i et stærkt, forpligtende internationalt samarbejde. Vi har ingen mulighed for selv at løse flygtningekrisen, stoppe grænseoverskridende kriminalitet eller håndtere klimaudfordringen. Men sammen i EU kan vi gøre en forskel. Vi er klar til at give mere indflydelse til EU, hvor det giver mening – og mindre, hvor beslutningerne ligger bedst hos medlemsstaterne.

Europa i verden

Når EU står sammen, kan vi løse de fælles udfordringer. Vi taler vi med stor vægt internationalt, og EU er Danmarks bedste mulighed for at få indflydelse på klodens fremtid. Derfor vil Radikale Venstre arbejde for en langt tættere koordinering af udenrigspolitikken og for at fastholde EU’s position som frontløber i kampen for fred, demokrati, menneskerettigheder og muligheder for alle. Vi skal finde fælles løsninger på store udfordringer i stedet for at vende udfordringerne og hinanden ryggen. Sammen kan vi gøre en forskel. Et godt eksempel er den massive støtte gennem Afrika-fonden til de nordafrikanske og andre tredje verdens lande, som vi er nødt til at give, både for at udvikle befolkningens levestandard, men også for at forhindre, at de ikke tager flugten til Europa.

Et velstående og bæredygtigt Europa

Radikale Venstre arbejder for at styrke Europas økonomi. En sund økonomi er en forudsætning for, at vi kan skabe det rige, grønne og moderne Europa, vi ønsker os. En ansvarlig økonomisk politik, der reformerer de europæiske arbejdsmarkeder og velfærdssamfund skal geare os til den globale konkurrencesituation. En vigtig brik i det arbejde er at sikre et stadigt tættere integreret indre marked – også digitalt. Samtidig vil vi investere massivt i infrastruktur, forskning, uddannelse og grøn omstilling. Europa skal tage ansvar for at løse klima- og energikrisen. Gør vi det rigtigt, kan det blive startskuddet til et nyt grønt erhvervseventyr for Europa.

Danmark fuldt og helt med i EU

For at få fuldt udbytte af det forpligtende og solidariske fællesskab, som EU udgør, skal Danmark med helt ind i kernen af det europæiske samarbejde. Derfor ønsker Radikale Venstre de danske forbehold afskaffet. Vi er tilhængere af en fælles asylpolitik i EU – og mener, at Danmark bør deltage i denne. Kaosset i Syrien og de voldsomme folkevandringer mod det europæiske kontinent har med al ønskelig tydelighed vist behovet for en forpligtende, fælleseuropæisk løsning.

Vi ønsker samtidig at komme af med forsvars- og euroforbeholdet. Vi vil endelig også have Danmark med i den europæiske bankunion.