Miljø- og sundhedpolitik

  • Vi ønsker et radikalt grønnere Danmark
  • Vi vil have regeringens landbrugspakke revideret
  • Vi vil reducere CO-2 udledningen i 2030 med mindst 60 procent
  • Sikring af rent drikkevand mod pesticider
  • Løsning af affaldsproblemet ved genanvendelse af affald
  • Vi vil fremme indsatsen mod hormonforstyrrende stoffer
  • Store sammenhængende naturområder, så biodiversiteten fremmes
  • Beskyttelse af vores kystområder mod bebyggelse

Jeg og Radikale Venstre vil give vores børn en grøn fremtid. Vi ønsker et grønt Danmark, hvor virksomhederne producerer og husholdningerne forbruger grønt. Vi ønsker et samfund, der er blandt verdens førende i grønne løsninger, som formår at gøre sine grønne styrkepositioner til internationale eksportsucceser på verdensmarkedet. Og som samtidig værner om vores natur – og anerkender, at den har værdi for os i hverdagen og er en del af vores identitet.

Et grønnere Danmark – til lands, til vands og i luften

Vi vil skabe et grønnere Danmark. Naturen er vores fælles livsgrundlag – det skal vi værne om og udvikle. Det indebærer i første omgang at få ryddet op efter regeringens landbrugspakke, der medfører kvælstofforurening, og som skader både klima og miljø. Vi har foreslået en grøn genopretnings-pakke. Samtidig ønsker vi at skabe mere og bedre sammenhængende natur i Danmark, der stopper tabet af biodiversitet. Derfor sikrede vi med Naturfonden, at der bliver investeret op mod 1 mia. kr. i vores natur. Og med Naturplan Danmark sikrede vi danskerne mere natur, der hænger bedre sammen.

Danmark er omgivet af hav, og vi er allerede blandt verdens bedste til at udnytte vandets ressourcer og sikre rent vand til kommende generationer. Det skal vi værne om. Vi vil ikke give landbruget lov til at sprøjte mere i drikkevandszoner. Vi ønsker i stedet at udvikle nye vandteknologier, der sikrer rent vand – også til resten af verden. Og så vil vi passe på vores kystzoner med kystsikring. Samtidig vil vi bekæmpe tiltag, der gør det muligt at bebygge naturskønne kystområder.

Vi ønsker også at nedbringe luftforureningen i Danmark. Vi iværksatte bl.a. en ren-luft-pakke i vores seneste regeringstid, der skal nedbringe luftforureningen i Danmark ved at sætte ind over for skibstrafik, tunge køretøjer i byerne samt brændeovne. Men det er helt afgørende er, at vi får omstillet vores samfund til vedvarende energi, så vi slipper for sundhedsskadelig forurening fra afbrænding af fossile brændsler.

Derfor kæmper vi for at gøre Danmark fri af kul og olie. Radikale har opfordret til at reducere CO-2 udledningen med mindst 60 pct. i 2030 gennem flere havvindmølleparker, mere energiforskning, flere el-biler og en ambitiøs energieffektivisering. Vi skal også prøve at få alle EU-lande med på en afgift for turist-flyrejser, for billige rejser med fly er i disse år gået gevaldigt i vejret, og det belaster klimaet i særlig grad. Det er, som om transportsektorens store CO-2 belastning helt har undgået regeringens opmærksomhed.

En hverdag fri for skadelig kemi og hormonforstyrrende stoffer

Vi ønsker, at danskerne skal være trygge ved den mad, de putter i munden, og den creme de smører på huden. Derfor kæmper vi for en hverdag fri for skadelig kemi og hormonforstyrrende stoffer. Vi har blandt andet været med til at afsætte penge til et nyt, internationalt videnscenter for hormonforstyrrende stoffer. Med centret kan vi sikre mere forskning i, hvordan hormonforstyrrende stoffer påvirker os – både hver for sig og i kombination. Det giver os argumenter, der virker, når vi i EU kæmper for forbud mod de skadelige stoffer.

Vi har set, at regeringen drager til Bruxelles og lader Denmark som næsten det eneste land stemme for et pesticid, der dræber vores honningbier. Heldigvis var langt de fleste lande i EU for at indføre et forbud, så nu kan bierne ånde lettet op. Hvis du nu tænker, at ”hvad så, hvis verden har lidt færre bier?” så kan vi fortælle dig, at skulle vi komme i den situation, at alle bier dør, må vi vinke farvel til produkter som frugt, kakao og kaffe. Siger lidt om, hvilken rolle bierne spiller i vores økosystem.

Et Danmark uden affald

Vi kommer til at mangle råstoffer i fremtiden. Vi bliver flere og flere på en klode, som allerede nu har svært ved at bære os. Det er ikke en holdbar udvikling. I fremtiden skal vi producere og forbruge grønnere. Derfor vil vi skabe et Danmark uden affald, hvor vi genanvender vores affald frem for at brænde det af. Vi har med to ressourcestrategier bl.a. sikret, at vi i 2022 genanvender 50 pct. af vores husholdningsaffald, samt at vi arbejder målrettet med affaldsforebyggelse. Vi skal videre af dette spor, så vi sammen kan skabe et Danmark uden affald.

Debatartikler

Se også debatartikler:

Debat om byportal i Dronninglund (Østvendsyssel avis)

Byportalen er skrinlagt (Østvendsyssel avis)

Hastigheden dræber (Jyllandsposten)

 

 

 

Nordjyske Stiftstidende 20. juli 2018

Et tårn på det forkerte sted

Poul Gudberg (Nordjyske 17.7.) har ret i, at det påtænkte 23 meter høje futuristiske tårn midt i Blokhus gamle by er en markant tilsidesættelse af æstetiske hensyn. Projektet passer slet ikke ind i den smukke eksisterende hvid-røde byggestil og de historiske gamle huse, og det er et klart brud med den eksisterende og fornuftige planlægning for byen.
Det er jo ellers positivt nok, at forretningsmanden Svend Mousten Hansen gerne vil forære byen et sådant nyt vartegn, og det kan sikkert nok være, at man kan have en fin udsigt deroppe fra. Men man har jo ikke nødvendigvis samme fine udsigt, hvis man sådan går og betragter tårnet udefra, som beboere og turister jo mestendels vil komme til. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro det var et moderne vandtårn, der ved en fejl fra kommunens side var blevet placeret et helt forkert sted.
Og i de mange måneder uden for sæsonen kan der være langt mellem de gæster, der har lyst at bevæge sig op i skywalken eller strømme til de modeudstillinger, som investoren formoder vil være interesserede i at leje sig ind. Projektet er altså ikke alene skæmmende for byen, det vil på sigt næppe heller være nogen økonomisk gevinst. Folk tager altså ikke til Blokhus for at komme op i luften, men for at komme ud til havet eller rundt i byen.
Jeg er bange for, at Jammerbugt Kommune har ladet sig besnære af, at der er penge nok til projektet. Og at man kan komme rigtig højt op i luften. Men der kan være en hårfin grænse mellem et højt tårn og det rene luftkastel. I stedet burde lokalpolitikerne med god nordjysk sindighed spise brød til og bruge meget tid på at gennemgå alle de eksisterende planer og regler, som tårnet strider imod. Der er jo en grund til, at der findes regler for nyt byggeri.
De sigter allesammen på, at Blokhus får lov at beholde sit autentiske og historiske miljø. Og at et forlystelsestårn som dette snarere burde tilbydes et tivoli. Senest slår den nationale plan for udvikling af Vestkysten (2018) fast, at man går ”efter en styrkelse af bykernernes særkende og historie, der skal kunne aflæses i det fysiske miljø i form af for eksempel velbevarede og velformidlede kulturmiljøer.”
Og skulle det efterfølgende komme til en erstatningssag mod kommunen, kunne det godt være, at man må betvivle borgmesterens økonomiske indsigt og udsyn, selv helt oppe fra toppen af tårnet.

Niels Arbøl
Folketingskandidat for Radikale Venstre i Nordjylland