Valgprogram

MERE TID TIL BØRNENE

Der er alt for meget stress i familier med små børn. Stadig flere forældre ønsker mere tid sammen med de mindste i stedet for at sende dem i vuggestue. De vil gerne have valgfrihed og fleksibilitet, når det gælder børnepasning. Og det er godt for børnene at få en tryg og rolig start på livet. Derfor vil jeg målrettet arbejde for, at forældre skal kunne få tilskud, hvis de vælger at passe børnene hjemme indtil de fylder tre år. Når det har været muligt i Sverige, er det også muligt her. I første omgang skal det tilbud, som allerede eksisterer om tilskud i 1 år, udstrækkes til at gælde alle kommuner i landet. Vi vil styrke det opsøgende arbejde, så børn i socialt udsatte familier hjælpes derhjemme, og forældrene bliver deres ansvar bevidst.

HUMAN OG ANSVARLIG UDLÆNDINGEPOLITIK

Naturligvis er det en udfordring at tage imod flygtninge. Antallet betyder virkelig noget. Vi vil flytte asylbehandling til EU’s ydre grænse, så der ikke længere kommer asylansøgere til den danske grænse. Danmark skal så tage sin rimelige andel af flygtninge, der kommer til Europa. Og hvis flygtninge har lært dansk, taget uddannelse og fået arbejde skal de have lov at blive i Danmark. Vi bør igen modtage kvoteflygtninge. Vi vil ikke acceptere, at børn skilles fra deres forældre, eller at danske statsborgere tvinges til udlandet bort fra familien. Og børn på asylcentre skal ikke leve under kasernelignende forhold, uden omsorg og skole.

VERDENS GRØNNESTE LAND

Klimaet skal have første prioritet. Derfor vil vi gøre Danmark til verdens grønneste land: Helt fri for fossile brændstoffer i 2030. Vi vil bygge nye havvindmølleparker, omlægge vores forsyning af varme og elektricitet og erstatte alle forurenende biler med grønne transportformer. Jeg er imod en motorvej over Egholm og arbejder for en udbygning af den eksisterende østlige Limfjordsforbindelse. Vi vil udtage en tredjedel af den nuværende landbrugsjord fra dyrkning inden 2050 til gavn for klimaet, naturen og biodiversiteten. Den resterende jord skal udvikles til at være et giftfrit og klimavenligt landbrug. Vi vil værne om dansk landbrugs styrker: økologi og højkvalitetsprodukter.

UDDANNELSE FOR LIVET

Uddannelse har værdi i sig selv. Vi vil stoppe de årlige 2 pct. besparelser på uddannelserne, og vi vil give alle unge et tilbud om uddannelse i nærheden af, hvor de bor, og gennem hele livet. Vi vil afskaffe uddannelsesloftet. Vi vil give de studerende større frihed til at forene uddannelse med relevant erhvervsarbejde eller pauser. På den måde bliver det også lettere at stifte familie og få børn. Folkeskolens styrke er at samle børn på tværs af baggrund. Den skal befries for topstyring, vi må give lærerne tilliden tilbage og børnene retten til at være børn. Friskolernes styrke er at sikre åndsfriheden.

I dag er politik blevet temmelig uoverskueligt for de fleste mennesker. Det er derfor vigtigt, at du vælger den rigtige person til at træffe de rigtige afgørelser.

  • Som biolog har jeg faglig baggrund omkring sundhed, miljø og klima.
  • Som gymnasielærer ved jeg, hvad unge mennesker føler og tænker.
  • Som nordjyde kender jeg til landsdelens udfordringer.
  • Og som kristen fokuserer jeg på det enkelte menneskes værdighed, frihed og ansvar.
Lad os sammen sætte en ny kurs for Danmark.
Valget er dit.

Brug 7 minutter til at se Niels Arbøls valg-video

Mærkesager